Βιβλία:Δημήτρης Παναγιωτόπουλος

εικ. βιβλιου2 019

Λίγα λόγια από το Συγγραφέα

Στο βιβλίο αυτό γίνεται λόγος για το πρόβλημα στην πολιτική σκηνή σήμερα στην Ελλάδα, αλλά και σε όλες τις χώρες και υπερεθνικές οντότητες που επαγγέλλονται τη Δημοκρατία ως πολίτευμα διακυβέρνησης, οι οποίες τελούν σε πολύ μεγάλη απόσταση από αυτήν, την πραγματική Δημοκρατία με θεσμούς στηριγμένους στη γνώμη ως συγκέντρωση πρωτογενούς εξουσίας των πολιτών.

Έτσι η εξουσία καθίσταται το «Εμόν Παίγνιον» στα χέρια των πολιτικών σαλτιμπάγκων στο πλαίσιο της εγκαθιδρυμένης κατά καιρούς ιδεολογίας και διαμορφούμενης εξουσίας του κράτους, της επανάστασης, του Πύργου, της γραφειοκρατίας και της ολιγαρχίας των αγορών στον σύγχρονο κόσμο. Ο τρόπος όμως με τον οποίο δικαιώνεται ο άνθρωπος, η ύπαρξή του, είναι η Πολιτική.

Στο πεδίο της μη Πολιτικής (τη μεταλλαγμένη ως Πολιτική, την οποία βιώνουμε σήμερα), η ηθική πολλάκις τίθεται ως ευγενές άλλοθι, ως ο αποτελεσματικός μηχανισμός εκείνος, που σέρνει τους ανθρώπους απ’ τη μύτη και διαιρεί σε υποχείρια και σε εχθρούς ακόμη και λαούς με συνεκτικό πολιτισμικό ιστό.

Η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα – Ευρώπη και διεθνώς απαιτεί την τροφή του πραγματικού επαναστάτη, «την κόκκινη πιπεριά», χρειάζεται τον επαναστάτη αλλαγής των θεσμών για την επάνοδο στην Πολιτική, και όχι σε υποκατάστατο αυτής, ώστε να αναμένουμε το κάτι, πάνω στο απόλυτο τίποτα, της εγκαθιδρυμένης ιδέας της παγκόσμιας νέας τάξης πραγμάτων.

Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνεται θεματική με τον ανωτέρω προβληματισμό και η συμβολή του συνοψίζεται κυρίως στο θέμα επάνοδος της Πολιτικής, με τον άνθρωπο παρόντα και λέγοντα αλλά και με τον άνθρωπο ως πολίτη πράττοντα.


 
 
 

Anathesini2 (Αθήνα 2011 επανέκδοση 2017, Εκδ. Νεών Τεχνολογιών)

Λίγα λόγια από το Συγγραφέα

Τα κείμενα που ακολουθούν στο πόνημα αυτό προέρχονται από κατά καιρούς επιστημονικές συναντήσεις με ειδικό ενδιαφέρον πολιτικής και φιλοσοφικής φύσης θέματα, σχετιζόμενα με τους θεσμούς, αλλά και από την μέχρι τούδε ενασχόλησή μας με τα κοινά πράγματα.

Οι ιδέες που παρουσιάζονται μέσα από τις γραμμές του έργου αυτού, αποτελούν σπόρο στη διαμόρφωση συζητήσεως των πτυχών αλλαγής του πολιτικού συστήματος στη βάση της ιστορικής εμπειρίας, και της έννοιας του θεσμού του Δήμου (Δάμου=Λαού), την πραγματική Δημοκρατία, σκληρό πυρήνα της οποίας είναι η κοινότητα, που θέτει η ίδια την φύση του κοινωνικού συνειδέναι και της όποιας προοπτικής της.

Αναζητά δηλαδή το πεδίο εκείνο το οποίο δεν μπορεί να αποτελεί μέρος του προβλήματος του πολιτικού συστήματος.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου αυτού συμπεριλαμβάνονται μελέτες που κατά καιρούς έχουν ανακοινωθεί σε διάφορες επιστημονικές και άλλες συναντήσεις και αφορούν στην περί δημοκρατίας και θεσμών θεωρία και στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται κείμενα με πολιτικές απόψεις του συγγραφέα, πολλές εκ των οποίων έχουν ανακοινωθεί σε ειδικές πολιτικές συναντήσεις και συζητήσεις πολιτικού ενδιαφέροντος μέχρι το 2000, και κείμενα πρόσφατα για την ελεγχόμενη χρεοκοπία, τα χρέη και το χρέος των Ελλήνων


 

 

 

© 2019 neapolitiki.gr | Designed & Developed by happyad