Βιβλία:Δημήτρης Παναγιωτόπουλος

 
 
 

Anathesini2 (Αθήνα 2011 επανέκδοση 2017, Εκδ. Νεών Τεχνολογιών)

Λίγα λόγια από το Συγγραφέα

Τα κείμενα που ακολουθούν στο πόνημα αυτό προέρχονται από κατά καιρούς επιστημονικές συναντήσεις με ειδικό ενδιαφέρον πολιτικής και φιλοσοφικής φύσης θέματα, σχετιζόμενα με τους θεσμούς, αλλά και από την μέχρι τούδε ενασχόλησή μας με τα κοινά πράγματα.

Οι ιδέες που παρουσιάζονται μέσα από τις γραμμές του έργου αυτού, αποτελούν σπόρο στη διαμόρφωση συζητήσεως των πτυχών αλλαγής του πολιτικού συστήματος στη βάση της ιστορικής εμπειρίας, και της έννοιας του θεσμού του Δήμου (Δάμου=Λαού), την πραγματική Δημοκρατία, σκληρό πυρήνα της οποίας είναι η κοινότητα, που θέτει η ίδια την φύση του κοινωνικού συνειδέναι και της όποιας προοπτικής της.

Αναζητά δηλαδή το πεδίο εκείνο το οποίο δεν μπορεί να αποτελεί μέρος του προβλήματος του πολιτικού συστήματος.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου αυτού συμπεριλαμβάνονται μελέτες που κατά καιρούς έχουν ανακοινωθεί σε διάφορες επιστημονικές και άλλες συναντήσεις και αφορούν στην περί δημοκρατίας και θεσμών θεωρία και στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται κείμενα με πολιτικές απόψεις του συγγραφέα, πολλές εκ των οποίων έχουν ανακοινωθεί σε ειδικές πολιτικές συναντήσεις και συζητήσεις πολιτικού ενδιαφέροντος μέχρι το 2000, και κείμενα πρόσφατα για την ελεγχόμενη χρεοκοπία, τα χρέη και το χρέος των Ελλήνων

© 2019 neapolitiki.gr | Designed & Developed by happyad