Ενδοτικό σύστημα εξουσίας και εκλογές Μνημονιακής Επιτροπείας

2019MayΚαθηγητής, Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Δικηγόρος
 
  

Η μεταφορά του Χρέους των Τραπεζών στις πλάτες των Ελλήνων, ασφαλής οδός καταστροφής της Ελληνικής οικονομίας  (Κυριακάτικη KontraNEWS στις 19-11-2017)

 

"Δεν υπάρχει τίποτα πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων"

(Αριστοτέλης)

 

Η κρίση στην Ελλάδα του 2010 δεν ήταν πρώτιστα δημο­σιονομική κρίση, παρότι τέλη 2009 - αρχές 2010, το χρέος με τα στοιχεία ξεπερνούσε το 100%, αλλά ήταν κρίση των ιδιωτικών τραπεζών, ελληνικών, γερμανικών και γαλλικών, η οποία όμως παρουσιάστηκε ως κρίση δημόσιου χρέους της Ελλάδας και τα χρέη τους φορτώθηκαν στις πλάτες των Ελλήνων πολιτών, μια καθαρή απάτη, αφού παρουσιάστηκε ως σχέδιο δήθεν δημοσιο- νομικής διάσωσης της Ελλάδας. Στην ουσία ήταν ένα σχέδιο διάσωσης των τραπεζών στο πλαίσιο της διεθνούς κατάστασης, μετά τη μεγάλη τραπεζική κρίση και την κυρίαρχη επιρροή που ασκούσε και συνεχί­ζει να ασκεί στη διεθνή οικονομία η αμερικανική οικονομία (ηθικός αυτουργός και της ευρωπαϊκής κρίσης).

Μετά την ενδοτική διαχείριση και την επιβολή των μνημο­νιακών καθεστώτων κατοχής από την κυβέρνηση Παπανδρέ­ου, το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2013-2016 Σαμαρά- Βενιζέλου, με τον αναθεωρη­μένο Προϋπολογισμό του 2013 και τα σκληρά μέτρα σε βά­ρος του ελληνικού λαού, γνωστά σ’ όλους, οι προβλέψεις από το Υπουργείο Οικονομικών για την εξέλιξη του παρά­νομου χρέους, ήτοι 120% του ΑΕΠ, που φορτώθηκε στους Έλληνες Πολίτες ως και το 2016, θα ήταν 70 μονάδες και ως εκ τούτου μη βιώσιμο, εκτινασσόμενο τελικά στο 185%. Η όλη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας διαμορφώθηκε μετά την είσοδο στο ευρώ, όπως εύστοχα ερωτά ο Σπύρος Στάλιας (Δρ Οικονομίας): «Ποιος εχέφρων πρωθυπουργός και ποιο συνετό πολιτικό σύστημα, με αυτή την εικόνα της οικονομίας, θα οδηγούσε την χώρα του εκτός εθνικού νο­μίσματος; Ποιος σώφρων πρωθυπουργός θα ακολουθούσε μετά επεκτατική πολιτική, ενώ γνώριζε ότι ανά πάσα στιγμή είναι έρμαιο των Τραπεζών;».

Μάλιστα θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη τη δήλωση του κ. Ντράγκι, ο οποίος τόνισε ότι οι Κεντρικές Τράπεζες των 14 χωρών μελών της Ευρωζώνης που χορήγησαν διμερές δάνειο στην Ελλάδα το 2010 με επιτόκιο περίπου 5%, συσσώρευσαν κέρδη ύψους 7,8 δισ. ευρώ χάρη στους ελληνικούς τίτλους, τους οποίους αγόρασε η ΕΚΤ τα έτη 2010-2012 στο πλαίσιο του προγράμματος SMP (Securities Markets Programme).

Με το Γ΄ Μνημόνιο της Αριστεράς, ξεχνώντας το πολιτικό σύνθημα που εξέφραζε διά του νυν πρωθυπουργού ότι «Στό­χος τους (των δανειστών!!!) είναι η ίδια η Χώρα», αλλά και του όλου πολιτικού συστήματος εξουσίας στην Ελλάδα, ξεπε­ράστηκε κάθε προηγούμενο και στο πλαίσιο του μνημονίου αυτού η χώρα υποθηκεύτηκε για 99 χρόνια, αναγνωρίστηκε ρητώς ως νόμιμο κάθε χρέος, ιδιαίτερα απ’ αυτούς που ως χθες το θεωρούσαν επαχθές και παράνομο, και υποχρεώθη­κε η Ελληνική Βουλή να ψηφίζει καθ’ υπόδειξη, ως να είμα­στε σε καθεστώς κατοχής με πρόσθετα βάρη στις πλάτες του λαού, προκειμένου να εξασφαλιστεί το δάνειο υποδούλωσής του! Πέραν των άλλων, με το μνημόνιο αυτό εξασφαλίστηκε για τους δανειστές με μέτρα σε βάρος του λαού, στο 3,5% πλεόνασμα μέχρι το 2023 και 2,9%+ μέχρι το 2060, ανε­ξαρτήτως της εκτίναξης του χρέους, που ήδη βρίσκεται στα 263 δισ. περίπου, δηλαδή περίπου στο 194% του ΑΕΠ, από 120% του ΑΕΠ που θεωρείτο ως μη βιώσιμο το 2012.

Την καταστροφή της Ελληνικής Οικονομίας, της χώρας και της ζωής των πολιτών από το 2010 μέχρι σήμερα, στα εννιά χρόνια των μνημονιακών κυβερνήσεων και μνημονια­κής επιτροπείας του ενδοτικού συστήματος εξουσίας, επιβε­βαιώνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ:

• Το ΑΕΠ, δηλαδή το σύνολο των προϊόντων και των υπηρεσιών που παράγονται στην Ελλάδα, μειώθηκε από 237,5 δισ. ευρώ (2009) σε 174,1 δισ. (2016), δηλαδή κατά 63,3 δισ. ή κατά 26,66%.

• Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία, σε βασικές τιμές, στην οικονομία μειώθηκε από 212,3 δισ. (2009) σε 151,8 δισ. (2016), δηλαδή κατά 60,5 δισ. ή κατά 28,5%.

• Η Καταναλωτική Δαπάνη των Νοικοκυριών μειώθηκε από 157,3 δισ. (2009) σε 116,8 δισ. (2016), δηλαδή κατά 40,5 δισ. ή κατά 25,7%.

• Η Καταναλωτική Δαπάνη της Γενικής Κυβέρνησης μει­ώθηκε από 55,3 δισ. (2009) σε 35,2 δισ. (2016), δηλα­δή κατά 20,1 δισ. ή κατά 36,3%.

• ΟΑκαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου μειώ­θηκε από 49,3 δισ. (2009) σε 20,4 δισ. (2016), δηλαδή κατά 28,9 δισ. ή κατά 58,5%.

• Η Αμοιβή της Εξαρτημένης Εργασίας (μισθοί και ημε­ρομίσθια) μειώθηκε από 84,8 δισ. (2009) σε 58,3 δισ. (2016), δηλαδή κατά 26,4 δισ. ή κατά 31,2%.

• Το Ακαθάριστο Λειτουργικό Πλεόνασμα -μικτό εισόδη­μα- των επιχειρήσεων κάθε μορφής και των ελεύθερων επαγγελματιών μειώθηκε από 128,3 δισ. (2009) σε 90 δισ. (2016), δηλαδή κατά 38,3 δισ. ή κατά 29,8%.

• Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στο διάστημα Ια­νουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017 ανήλθε σε 16.129,0 εκατ. ευρώ, έναντι 13.625,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο πέρυσι, μια αύξηση 18,4%!

Πέραν τούτων, η Ανεξάρτητη αρχή Δημοσίων Εσόδων δημοσιοποίησε ότι 4,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι και επιχειρήσεις χρωστούν στο ελληνικό δημόσιο περισσότερα από 98,7 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο, όπως όλα δείχνουν, στο τέλος του έτους (ήταν το 2018) θα «σπάσει» το φράγμα των 100 δισ. ευρώ όπως ήδη έχει πραγματωθεί. Η κατάσταση αυτή πέραν των άλλων αύξησε γεωμετρικά τους οφειλέτες, με τις κατασχέσεις να φθάνουν τις 991.392.

Με τη δεύτερη αξιολόγηση επιφυλάχθηκαν περικοπές και χαράτσια χωρίς τέλος για συνταξιούχους και επαγγελματίες και το οριστικό τέλος του ΕΚΑΣ, νέο χαράτσι στις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών το 2018 και στις αρχές του 2019 κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τη συντρι­πτική πλειονότητα των συνταξιούχων με μειώσεις από 18-26%.

Στον νέο νόμο 4472/17 για το 2019, αποτυπώνονται πα­ρεμβάσεις στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης που θα ανέλθουν στα 2,6 δισ. ευρώ, το 2020 στα 2,7 δισ. ευρώ και το 2021 στα 2,8 δισ. ευρώ. Όλα αυτά αποτελούν δυνα­μίτιδα για την κοινωνική έκρηξη που βρίσκεται προ των πυ­λών.

Αποδεικνύεται λοιπόν περίτρανα ότι η τελευταία κυβέρνη­ση με την ενδοτική πολιτική της, όπως και όλων των κομμά­των εξουσίας στην Ελλάδα, μετά την ομολογία των Κυνικών Ελλήνων υπουργών Οικονομικών Χουλιαράκη και Τσακα­λώτου πρόσφατα, έφερε τον «αργό θάνατο» της μεσαίας τά­ξης, η οποία είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μιας χώ­ρας. Θεώρησαν, δηλαδή, ότι με την επιβολή της απολύτου ισότητας θα καταργήσουν κάθε ανισότητα, αγνοώντας ότι «δεν υπάρχει πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανί­σων» (Αριστοτέλης) και τη δια-πίστωση του Στίγκλιτς (από το 2012) ότι η αμερικανική οικονομία είναι άρρωστη, γιατί η μεσαία τάξη γύρισε δύο δεκαετίες πίσω. Πέραν τούτων, επιβεβαιώθηκε πλήρως ο Καθηγητής της Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο του Μιζούρι Μάικλ Χάντσον, που τόνιζε ότι «τα μέτρα των μνημονίων οδηγούν τους Έλληνες στο να μην έχουν άλλη επιλογή από το να εγκαταλείψουν τη χώρα και η δημόσια περιουσία της Ελλάδος να εκποιηθεί στους πι­στωτές». Αυτή άλλωστε είναι και η σύγχρονη, οργουελιανή έννοια της μεταρρύθμισης (sic), πιο σαφές δεν γίνεται!!! Η άποψη αυτή ενισχύεται σαφώς, όταν λάβει κανείς υπόψη τα λόγια του επικεφαλής του EuroWorking Group, Τόμας Βίζερ, ο οποίος τόνισε ότι η επιτροπεία στην Ελλάδα θα διαρκέσει πολύ και θα είναι αρκετά αυστηρή (εφημ. Έθνος) και πως δεν θα είναι εκεί για να δει το τέλος της, καθότι «το πότε η Ελλάδα θα καταφέρει να φτάσει την αποπληρωμή στο 75% του χρέους εξαρτάται από τις συζητήσεις σχετικά με τις ωρι­μάνσεις αποπληρωμής»!!!

Καθίσταται επομένως σαφές ότι η ΕΕ και το ευρώ αποτε­λούν μηχανισμό απομύζησης των περιφερειακών οικονομι­ών, χάριν των Τραπεζών και των Ισχυρών της ΕΕ, το οποίον έχει πέραν των άλλων ως συνέπεια, τον αφελληνισμό της Πατρίδας μας και τη γενοκτονία των Ελλήνων!!!

Ο Ελληνικός λαός όμως μπορεί να γίνει αφέντης στον τόπο του και να προκόψει μόνο με το δικό του νόμισμα, έξω από τα απολυταρχικά δεσμά της ΕΕ και του ευρώ, σε πλαίσιο πραγ­ματικής Δημοκρατίας και εθνικής κυριαρχίας με Ελευθερία της Πατρίδας, ασφάλεια του Έθνους και με πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική!!!

 

 

 

 


[1]   Κυριακάτικη KontraNEWS στις 19-11-2017, με τίτλο: "Η μεταφορά του χρέους των τραπεζών στις πλάτες των Ελλήνων, ασφαλής οδός καταστροφής της Ελληνικής οικονομίας",  Δημήτρης Παναγιωτόπουλος Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ  

 

 

© 2019 neapolitiki.gr | Designed & Developed by happyad

Please publish modules in offcanvas position.